NB! Seoses tehnilise tõrkega ei ole hetkel võimalik tasuda pangalinki kasutades. Soovides tellida palume esitada tellimus telli@maasikakuller.ee oma soovidega ja Teile saadetakse arve! Vabandame! 

E-poe kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad ostukeskkonda www.Maasikakuller.eu (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. Müügilepingu sõlmija on Maasikakuller OÜ, registrikoodiga 14497719, asukohaga Harjumaa, Rae vald, Lehmja, Kõrtsi tee 7 (edaspidi nimetatud Maasikakuller või Müüja). Ostjana mõistetakse isikut, kes soovib osta Maasikakuller tooteid ning omavad ostu sooritamiseks vajalikku õigus- ja teovõimet.

1.2. Ostu sooritamisel kinnitab Ostja, et on tutvunud allolevate ning Maasikakuller isikuandmete töötlemise tingimustega ning mõistab, et e-poe kasutamisel kohalduvad tingimused temale automaatselt. Maasikakuller on isikuandmete vastutav töötleja. Maasikakuller edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio OÜ-le

1.3. Maasikakuller e-poest on võimalik kaupa osta vaid isikul, kelle kättetoimetamispiirkond asub Eesti Vabariigis. Täpsustatud tarneajad ja kohad on leitavad e-poe avalehelt nupu “kuhu ja millal toome?” peale klikates.

1.4. Maasikakuller omab õigust käesolevaid tingimusi muuta, teavitades sellest www.Maasikakuller.ee veebilehel. Ostjale rakenduvad ostu sooritamisel kehtivad tingimused.

1.5. Maasikakuller e-poe fotode, tekstide ja teoste autoriõigus kuulub Maasikakullerile või tema koostööpartneritele.

1.6. E-poe kontaktid klienditeeninduse kontaktandmed tel. 5287578  ja e-post pood@maasikakuller.ee

2. Hinnad ja tooted

2.1. E-poe hinnad on avaldatud eurodes . Avaldatud hinnad  kehtivad ostu sooritamise hetkel.

2.2. E-poes märgitud tootehinnad sisaldavad endas transpordimaksumust.

2.3. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

2.4. Toodete komplekteerimisel arvutatakse kaalukaupade hind vastavalt Ostja määratud kaupade kogusele (kaalule). Kui kaalukauba tegelik kaal ületab Ostja tellimuses märgitu, ei pea Ostja selle eest juurde maksma. Kui kättetoimetatud kauba kaal on tellitud kauba kaalust väiksem, tagastatakse tasutud ja faktilise hinna vahe Ostja pangakontole, millelt kaupade eest tasuti või mis on seotud deebet- või krediitkaardiga, mida kasutati kaupade eest tasumiseks, mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast kauba tarnimist.

2.5. Kui Ostja poolt tellitud toode puudub ajutiselt sortimendist ja/või tellitud kogusele vastavalt ei ole võimalik tellimust komplekteerida, on Müüjal õigus asendada toode samaväärse vastu, teavitades sellest Ostjat enne tellimuse lõplikku täitmist. Kui asendustoote müügihind on Ostja tellitud toote hinnast madalam, tagastab Müüja Osjtale toote ja asendustoote müügihinna vahe 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast kauba tarnimist. Juhul kui asendustoote müügihind on Osta tellituga võrreldes kõrgem siis toote ja asendustoote müügihinna vahe Ostja poolt tasumisele ei kuulu.

3. Tellimuse sooritamine ja tasumine

3.1. Tellimuse sooritamiseks tuleb e-poes esitada valida sobivad tooted ja esitada tellimus. Tellimuse minimaalne maksumus puudub, kui väiksema kui 20€ tellimuse puhul lisandub transporditasu 6€.

3.2. Seejärel tuleb Ostjal valida rippmenüüst tellimuse täitmise koht.

3.3. Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada pangalingile, mille kaudu ta soovib valitud toodete eest maksta. Pangalinkide teenust osutab Montonio Finance OÜ (montonio.com). Tasuda saab pangalinkide kaudu (Swedbank, SEB, LHV, Coop Pank, Citadele, Luminor) või maksekaardiga (Maestro, Visa, Mastercard).

3.4. Maksekeskkonnas Ostu tasumise järgselt saadetakse Ostja märgitud e-posti aadressile tellimuse kinnitus. Tellimuse kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile loetakse müügileping sõlmituks.

3.5. Maasikakulleril on õiguse loobuda toodete müügist kui kauba hind või omadused ei vasta inimliku eksituse või tehniliste probleemide tõttu süsteemis tegelikkusele.

4. Toodete kättetoimetamine

4.1. Müüja tarnib Tooted Ostjale:

• Tallinnas ja lähiümbruses;

Toodete täpne kättetoimetamise piirkond on avaldatud www.Maasikakuller.ee kodulehel.

4.2. Kõik ostud, mis on sooritatud enne E-R  17:00 või L-P  enne 14:00 tuuakse kohale kohale samal päeval kuni kella  22:00, mis on sooritatud E-R peale 17:00 kuni 00:00 ja L-P peale 14:00 kuni 00:00 tuuakse kohale järgmisel päeval. 

4.3. Enne Ostja asukohta jõudmist võtab Müüja Ostjaga telefoni teel ühendust, kooskõlastades täpse üleandmise kellaaja.

4.4. Juhul, kui Ostja ei vasta telefonile ja/või ei taga toodete vastuvõtmist Müüja esmakordsel jõudmisel Ostja asukohta või Müüjal ei ole võimalik Ostjale muul Ostjast tingitud põhjusel ostetud tooteid kokkulepitud ajal üle anda, on Müüjal õigus jätta tooted Ostjale kätte toimetamata. Sellisel juhul on Ostjal kohustus tasuda Müüjale tellimuse transporditasu summas 6 (sisaldab käibemaksu) eurot, ka sellisel juhul, kui tellimuse hetkel kehtis tasuta transpordi pakkumine.

Ostusumma, millest on maha arvestatud tellimuse transporditasu summas 6 eurot, tagastab Müüja Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates kokkulepitud kättetoimetamise kuupäevast.    

4.5. Juhul, kui Müüjal ei õnnestu tooteid kätte toimetada tellimuses esitatud ajavahemikul Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, teavitab Müüja sellest viivitamatult Ostjat tellimuses esitatud kontaktandmetel. Müüja ja Ostja lepivad kokku uue kättetoimetamise ajavahemiku. Juhul, kui Müüjal ja Ostjal ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Ostja ja Müüja müügilepingu konkreetse tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma 7 päeva jooksul Ostja esitatud pangaarvele alates tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

4.6. Tellimuse üleandmisel Müüjalt Ostjale kohustub Ostja kontrollima kätte toimetatud toodete vastavust ja kvaliteeti tellimusele. Tellimusele mittevastavused kohustub Ostja märkima saatelehele, mis jääb Müüjale. Vastupidisel juhul loetakse üleandmine täidetuks.

4.7. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb Ostjale üle alates toote kättesaamisest.

5. Lepingust taganemine

5.1. Ostjal on õigus taganeda e-poes sõlmitud müügilepingust ning tagastada e-poest ostetud kaup 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ostja on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse. Müügilepingust taganemiseks ja kauba tagastamiseks peab ostja esitama põhjendatud taganemisavalduse ja edastama selle e-posti teel: pood@maasikakuller.ee.

5.2. Taganemisõigus ei kohaldu toodetele (näiteks marjad, puuviljad jms) mis riknevad või vananevad kiiresti ja selliste kaupade pakendis üleandmisel, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ja seda on pärast kohaletoimetamist avatud.

5.3. Ostja peab taganemisavalduses nimetatud toote tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Kauba (v.a. toote millele ei laiene taganemisõigus) võib tagastada või saates kulleriga aadressile: Kõrtsi tee 7, Harjumaa, Rae vald, Lehmja

5.4. Taganemisõiguse kasutamise korral tagastab Maasikakuller ostjale kõik Ostjalt saadud maksed, hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Maasikakuller sai teada ostja otsusest toote tagastada ja tooted on füüsiliselt Maasikakullerile üle antud. Toote tagastamisega seotud kulud kannab ostja.

5.5. Tagastatud toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tagastatav toode, selle juurde kuuluvad juhendid ning muud dokumendid ja/või toote pakend on halvenenud asjaolude tõttu, mille eest vastutab Ostja, on Maasikakullerel õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine ostja poolt asja eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga.

6. Pretensioonid ja vaidluste lahendamine, poolte vastutus

6.1. Maasikakuller müügilepingu esemeks on kiiresti riknevad tooted. Seepärast palume pretensioonide esitamisel avaldada need hiljemalt 3 tunni möödumisel Müüjale saates kas e-kirja pood@maasikakuller.ee ühes probleemi kirjeldusega ja fotodega või helistades telefonil:  tel. 5287578 (E-R 9:00-17:00)

6.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, saates e-kirja tellimuse numbri ja probleemi kirjeldusega aadressile pood@maasikakuller.ee või helistades telefonil: 5287578. Maasikakuller vastab esitatud pretensioonile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

6.3. Kui Maasikakullerilt ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

6.4. Pooled vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest õigusaktides sätestatud tingimustel ja ulatuses.

6.5. Ostja vastutab Maasikakuller ees tema pool esitatud andmete õigsuse ja sellega kaasneva tagajärgede eest.

6.6. Maasikakuller ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Maasikakuller ei saanud mõjutada ning mille saabumist Maasikakuller ei näinud ega võinud ette näha.

6.7. Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse.

6.8. Lisaks eeltoodule on Ostjatele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Shopping Cart